Master 4.0 - zauzetost radnih stanica

Radna stanica Adresa i port Status
Radna stanica 1 master4ws.unic.kg.ac.rs:4001 neaktivna
Radna stanica 2 master4ws.unic.kg.ac.rs:4002 neaktivna
Radna stanica 3 master4ws.unic.kg.ac.rs:4003 neaktivna
Radna stanica 4 master4ws.unic.kg.ac.rs:4004 neaktivna
Radna stanica 5 master4ws.unic.kg.ac.rs:4005 neaktivna
Radna stanica 6 master4ws.unic.kg.ac.rs:4006 neaktivna
Radna stanica 7 master4ws.unic.kg.ac.rs:4007 neaktivna
Radna stanica 8 master4ws.unic.kg.ac.rs:4008 neaktivna
Radna stanica 9 master4ws.unic.kg.ac.rs:4009 neaktivna


Korisnički nalozi i parametri konekcije


Ime i prezime Br. indeksa Link Korisničko ime
Nikola Aksentijević 12/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4006nikola.aksentijevic
Stefan Adamović 21/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009stefanadamovic
Nebojša Adamović 3/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009adamovicn48
Stefan Pendić10/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009stefan.pendic94
Nemanja Popović 9/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4005popovicnemanja97
Nikola Berković 22/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4002nikolabrekovic
Aleksandar Nećakov 20/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4008aleksandar.necakov
Petar Đokić 13/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009petar.designer
Vukašin grujić 19/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4007vule.grujic
Andreja Kocić 15/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009andrejakocic
Marija Đurović 11/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4001marija.djurovic.996
Robert Brusnjai 18/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4002robee021
Miloš Dodić 17/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4008milos.m.dodic
Branko Šulović 8/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4001brankosulovic
Jovana Gavrilović 6/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009jovanagavrilovic1208
Mihajlo Savić 4/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4005mihaten
Stefan Sekulić 7/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4004sef.ciid
Savo Jovanović 14/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4007savoj96
Nikola Radovanović 1/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009vaynetooop
Stefan Đorđević16/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4003steffan_x
Tamara Kenić 2/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4006tamarak96
Đorđe Jevđenović 5/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009djordje.jevdjenovic
Miša Minić 23/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4003misaminic
Marko Matović24/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4004desertfox.kg
Srđan Stevanović25/2020master4ws.unic.kg.ac.rs:4009srdjan.stevanovic

Univerzitetski informatički Centar

UNIVERZIET U KRAGUJEVCU